W1TODAY
Klik hier voor alle categorieën en meer!
9 Jul 2011

De dandy en zijn das – een stukje geschiedenis


Wat bevinden Sartorialisten zich toch, in deze maatschappij, in een opmerkenswaardige situatie. Enerzijds dragen zij net als ieder ander bij gelegenheid, of juist meer dan eens een das. Vanuit dat oogpunt bezien onderscheiden zij zich niet van onder andere de kantoorslaven met windjacks en bonkige schoenen. Anderzijds draagt een Sartorialist een das wanneer dat van hem verlangd wordt en knoopt hij zijn das zelf.

In dit laatste artikel over de das zullen we ingaan op de vraag: waar komt de das vandaan? Een kleine geschiedenisles is dan ook op zijn plaats; we gaan terug naar het jaar 1630 na Christus.

In meer algemeen verband zei eens een belangrijk filosoof in de westerse filosofie: “Je kunt beter een modegek zijn dan zomaar een idioot”. Deze filosoof was Immanuel Kant. Immanuel Kant werd geboren op 22 april 1724 in Koningsbergen (Pruisen), als zoon van een zadelmaker en stond bekend als ‘de elegante magister’. Hij liep rond op schoenen met zilveren gespen en ging gekleed in fijne zijden hemden. Kant kleedde zich daarentegen alleen zo als hij gasten ontving of de deur uit moest – niet uit modebewustzijn, maar uit fatsoen. Hij vond immers dat mensen om samen te kunnen leven in een beschaafde wereld, allemaal toneelspeler moeten zijn.
De oorsprong van de huidige das kan misschien veel eerder in de tijd liggen, maar evenals dat het werk van Immanuel Kant gezien kan worden als de drempel van de tijd waarin de ontplooiing van de westerse filosofie een hoogtepunt bereikte, kan, in de modewereld, de Dertigjarige Oorlog (1618 tot 1648) gezien worden als de catwalk van de wordingsgeschiedenis van de moderne das. De das werd aan het einde van de 18e eeuw een in het oog springend modestuk.

Uiteraard, mogen de namen van Beau Brummell (1778-1840) en Charles Baudelaire (1821-1867) hier niet ontbreken. Maar ik ben er van overtuigd dat hun invloed verbleekt bij de kerngedachte van Immanuel Kant – op het gebied van de mode. En het is maar de vraag of in Engeland de Dandy was ontstaan zonder deze kernachtige woorden van Immanuel Kant. Na het verschijnen van zijn boeken werd Kant spoedig en nog tijdens zijn leven beroemd tot ver onder de grenzen van Duitsland.

Tags: , ,

< Vorige artikel | Volgende artikel >